מועצה אזורית חוף הכרמל – אספקת מחשבים וציוד תקשורת

גם מועצה איזורית חוף הכרמל בחרה בקבוצת פריבל מחשבים לאספקת 44 מחשבים, ציוד תקשורת ושרתים תוצרת חברת DELL.