מכרז מולטימדיה – עיריית חיפה

קבוצת פריבל זכתה במכרז המולטימדיה בעיריית חיפה.
במסגרת ההסכם תבצע חטיבת התקשורת של הקבוצה התקנת ציוד מולטימדיה בכיתות בבתי ספר שונים בחיפה.