תשתיות תקשורת – חברת מטריקס

חטיבת התקשורת בקבוצת פריבל מחשבים מבצעת בימים אלו הקמת תשתית תקשורת בבניין תפוז במת"מ חיפה בפרוייקט של חברת מטריקס להקמת מכללה