אוניברסיטת חיפה – פריסת סיב אופטי והתקנת ארון תקשורת

חטיבת תשתיות התקשורת בקבוצת פריבל מבצעת פרוייקט פריסת סיב אופטי באורך 400 מטר באוניברסיטת חיפה. כמו כן – התקנת ארון תקשורת חדש מסוג Open Frame