מועצה אזורית חוף הכרמל – התקנת קיר וידאו בחדר אבטחה ובקרה

סיום פרויקט קיר וידאו בחדר אבטחה ובקרה במוקד בטחון של מועצת חוף הכרמל